Stichting Reach Out Too

Jaarrekeningen

 

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

 

 

 

De stichting is per 1 juli 2023 opgeheven. 

 

 

 

Bestuur

Helmi Doude van Troostwijk (Voorzitter)

Kaat Burbidge (Secretaris)

Rob van Wechem (Penningmeester)

 

Operationeel Management door Liesbeth Nagelkerke

 

Overig

Adres:
Herman Kruijderlaan 1
1261 ZX Blaricum

ANBI 8553.66.011
KVK 63711273
IBAN NL78 RABO 0305 0825 66

Algemeen:

De stichting heeft ten doel:
Het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemene nut beogende instellingen, in het bijzonder het doen van uitkeringen aan kleinschalige humanitaire projecten op voormelde gebieden, het in dit kader toekennen van studiebeurzen en het ondersteunen van studieprojecten.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de vorming van fondsen ten einde uit de inkomsten van die fondsen uitkeringen te doen aan de onderstaand vermelde instellingen en projecten.

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Sinds haar oprichting in 2015 heeft de stichting onder meer de volgende projecten en organisaties in Nepal ondersteund:

• Karuna Foundation Nepal
• Kinderen in Dang
• Huizen in Sunsari
• Noodhulp
• Kinderziekenhuis Katmandu Institute Of Child Health