Opdrachtgevers

Hierna ziet u een aantal voorbeelden van fondsen waar Reach Out 2 opdrachten heeft of heeft gehad. Veel van onze klanten willen liever anoniem blijven en worden hier dan ook niet genoemd.

FEMI – www.femi.org
Opdracht i.v.m. professionalisatie en concretisering daarvan. Daarnaast leiden van de organisatie met vrijwilligers.

Koornzaayer – www.koornzaayerfoundation.nl
Opdracht ivm professionalisatie en concretisering daarvan.

More – www.morefoundation.net
Opdracht voor professionalisatie, vervolgd pilot bureau en verder invullen bureau.

FIN – www.verenigingvanfondsen.nl
Opdracht voor het begeleiden van workshops en events.

MWH Foundation
Opdracht in het kader van leggen van netwerken en inspiratie.

Karuna – www.karunafoundation.nl
Opdracht op het gebied van professionalisatie.

A.Smit & Zoon – www.smitzoon.nl
Beheren van projecten en monitoren van projecten, gelieerd aan hun bedrijfsvoering.

Eijkelkamp Foundation – www.eijkelkampfoundation.com