Stichting Reach Out Too

www.stichtingreachouttoo.nl

DOELSTELLING

Reach Out Too wil vooruitgang creëren voor en met gemeenschappen in de wereld. Hierbij ligt de nadruk op gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

NOODHULP NEPAL

Reach Out Too is opgericht om na afloop van – de door Reach Out 2 gecoördineerde-  noodhulp na de aardbeving in Nepal door te kunnen gaan met de wederopbouw.

Dankzij de noodhulp zijn er ruim 100.000 mensen van hulp voorzien,  waarvoor 300 vrijwilligers zich hebben ingezet, en hebben we 560.000 euro  ontvangen en 520.000 euro uitgegeven via onze partners Karuna Nepal en SVSI. De overige gelden mochten gebruikt worden voor het wederopbouw project dat ging volgen.

Wat kan er veel gebeuren in een korte tijd en de wereld voor altijd anders zijn.

Tijdens deze periode is er niet zomaar gewerkt werkt maar vol overgave, hart en ziel om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te bereiken. Dat geeft een bijzonder sterk gevoel voor alle deelgenoten.

Voor een volledig verslag kunt u onderstaand document downloaden:

Eindrapportage Noodhulp Nepal

WEDEROPBOUW

Na het vele werk dat we hebben kunnen doen tijdens de noodhulp, hebben we met één van onze lokale partners, Karuna Nepal Foundation, besloten om de samenwerking voort te zetten in de wederopbouwfase.

De twee hoofdprogrammas die we gezamenlijk hebben uitgevoerd zijn in drie jaar:

  1. De wederopbouw van alle gezondheidskliniekjes in 18 dorpen in het district Rasuwa. De meeste van deze klinieken zijn tijdens de aardbeving volledig verwoest, waardoor zo’n 40.000 mensen weinig tot geen toegang hadden tot eerste hulpfaciliteiten.
  2. In 5 van de 18 dorpen hebben we integrale activiteiten opgestart om de bevolking te ondersteunen om weer op eigen benen te kunnen staan. Hierbij kun je denken aan het weer toegankelijk maken van scholen zodat de kinderen naar school kunnen, mircokredieten voor boeren die weer opnieuw moeten beginnen etc. Er is hiervoor aandacht op de gebieden gezondheid, educatie, empowerment en livelihood.

KINDERZIEKENHUIS IN KATHMANDU

In 2017 is het initiatief genomen om in Kathmandu Valley in Nepal een kinderziekenhuis op te zetten  met 100 bedden dat de hoogste kwaliteit zorg, voorlichting en preventie biedt: het Kathmandu Institute for Child Health, KIOCH. Het ziekenhuis is een non-profit company, waarbij de overheid haar bijdrage levert en rijke patiënten meebetalen voor arme patiënten.
Met de oprichting van het Kathmandu Institute for Child Health kan neonatale en kindersterfte in Nepal verder worden teruggedrongen. Door (aanstaande) moeders te begeleiden tijdens en na de zwangerschap en bevalling, kan het aantal moeders dat in deze periode overlijdt worden gereduceerd.
Het ziekenhuis zal een voorbeeldfunctie hebben met haar smetteloze reputatie, haar businessmodel waardoor iedereen zorg kan ontvangen en haar outreach in ver gelegen gebieden. Hierdoor speelt het een belangrijke rol in de algehele verbetering van de kindergezondheidszorg in Nepal.

De opzet van een kinderziekenhuis is een behoorlijk (tijds)intensief project, waarbij veel contact is met allerlei deskundigen, maar ook overheden. Inmiddels is de grond in Kathmandu door de overheid geleased aan KIOCH voor een lage prijs voor de komende decennia. De tekeningen voor het gebouw zijn in de maak. Daarna zal begonnen worden aan de fondsenwerving voor de bouw. Waarna de bouwperiode zeker 2 jaar in beslag zal nemen. Een lang en intensief traject dus, maar met een geweldige impact voor de gezondheid van kinderen in Nepal.

Voor meer informatie zie www.kioch.com

BESTUUR

Voorzitter: mevrouw Helmi Doude van Troostwijk
Bestuurslid: mevrouw Kaat Burbidge – Van Velde
Penningmeester : De heer Rob van Wechem

Alle functies zijn onbezoldigd.

ADRES

Herman Kruyderlaan 1
1261 ZX Blaricum

CONTACT

info@reachout2.nl

RSIN: 855366011

FINANCIEEL BELEID

Reach Out too werft fondsen. De fondsen worden alleen gebruikt ter ondersteuning van de doelstelling van Reach Out Too.