Stichting Reach Out Too

www.stichtingreachouttoo.nl

Doelstelling:

Reach Out Too wil met haar kennis en kunde vooruitgang creëren voor en met gemeenschappen in de wereld. Hierbij ligt de nadruk op gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Noodhulp Nepal:

Reach Out Too is opgericht om na – de door Reach Out 2 gecoördineerde-  noodhulp na de aardbeving in Nepal door te kunnen gaan met de wederopbouw.

Dankzij de noodhulp zijn er ruim 100.000 mensen van hulp voorzien,  waarvoor 300 vrijwilligers zich hebben ingezet,  en hebben we 560.000 euro  ontvangen en 520.000 euro uitgegeven via onze partners Karuna Nepal en SVSI. Wat kan er veel gebeuren in een korte tijd en de wereld voor altijd anders zijn.

Tijdens deze periode is er niet zomaar gewerkt werkt maar vol overgave, hart en ziel om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te bereiken. Dat geeft een bijzonder sterk gevoel voor alle deelgenoten.

Wat waren nou de krachten van deze hele noodhulp die via onze fondsen is verstrekt?

  • De zeer snelle en intensieve communicatie met onze partners en donateurs, waardoor heel snel geschakeld en gehandeld kon worden. Zo waren we de dag na de aardbeving al in staat om de eerste gelden aan te bieden waar direct medicijnen van konden worden gekocht. Hiermee liepen we duidelijk voor de andere organisaties uit. Zo zijn vele mensen letterlijk het leven gered en velen zijn van onderdak en voedsel voorzien.
  • Het verstrekken van de eerste shelters. Deze zijn inmiddels zo’n groot succes dat vele organisaties dit hebben overgenomen en in alle getroffen gebieden de shelters geplaatst worden. Het gevolg is wel dat het verkrijgen van de golfplaten erg lastig is geworden.
  • Het werken met Nepalese vrijwilligers. Tijdens mijn bezoek kwam ik erachter dat vele grote organisaties veel extra manschappen hebben ingehuurd uit andere landen voor het verstrekken van noodhulp. Echter, net als in ieder land, wil men in dit soort ramptijden de eigen landgenoten heel graag zelf helpen. Kijk naar onze watersnoodramp of recent het neerstorten van de MH17, wij waren er ook massaal voor de slachtoffers en/of achtergebleven familieleden. Ondanks het drama wat eronder ligt, verbroedert het en brengt het mensen tot elkaar. Vrijwilligerswerk is ook een vorm van rouwverwerking: men kan iets doen. Van de 27 miljoen Nepalezen zijn er naar schatting 2 miljoen direct geraakt door de aardbeving, niet iedereen is een slachtoffer en de anderen steken dan graag hun handen uit de mouwen voor hen die wel zwaar getroffen zijn!
  • De lokale inkoop van de goederen die verstrekt zijn. Dit heeft de lokale economie bevorderd.
  • De samenwerking met andere organisaties, in Nederland maar zeker ook in Nepal.

Wat waren uitdagingen?

  • Het coördineren van de verschillende partijen/organisaties en mensen zodat activiteiten gestroomlijnd plaats konden vinden. En ook al denk je het goed geregeld te hebben (zoals met het noodhospitaal in Sindhupalchok), dan kun je toch nog verrast worden (met de komst van het Rode Kruis die hetzelfde voor ogen had).
  • Goed communiceren. Een vergissing of miscommunicatie is snel gemaakt. Check check dubbelcheck bleef een constante activiteit. Ondanks deze checks ging het toch nog wel eens verkeerd, zoals het overleg met de donor van de 70 Waka Waka oplaadlampjes; wij dachten er 40 vrij te mogen weggeven aan anderen en 20 aan de lokale organisatie waar de donor bij betrokken was, de donor dacht precies andersom. Geen levensbedreigende zaken, maar wel heel vervelend.
  • De druk op de zeer snelle operatie. Ik schat in dat dat hier en daar tot minder efficiënte taferelen heeft geleid. Ook waren de morele afwegingen soms verschrikkelijk moeilijk, zo niet onmogelijk om te maken. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de hulp die spontaan en direct verstrekt is aan het gezin met een verkracht geestelijk gehandicapte dochter. Deze hulp was voor dit gezin heel hard nodig, maar leidde ertoe dat er 1 dag niet gewerkt kon worden aan de bouw van shelters in Bhaktapur, waardoor andere gezinnen met een gehandicapt gezinslid langer moesten wachten. Dit soort morele afwegingen zijn en blijven ongelofelijk moeilijk, maar leiden wel tot minder efficiëncy als je puur kijkt naar de output.

Voor een volledig verslag kunt u onderstaand document downloaden:

Eindrapportage Noodhulp Nepal

Wederopbouw:

Na het vele werk dat we hebben kunnen doen tijdens de noodhulp via de vele fantastische giften die we mochten ontvangen, hebben we met één van onze lokale partners, Karuna Nepal Foundation, besloten om de samenwerking voort te zetten in de wederopbouwfase. Karuna Nepal stelt daarbij de plannen, programmas op en doet de uitvoering in het veld. Stichting Reach Out 2 verzorgt de funding voor deze activiteiten vanuit Nederland, onderhoudt de contacten met de donateurs en is actief betrokken bij het opstellen van de programmas, activiteiten en rapportages.
De twee hoofdprogrammas die we gezamenlijk gestart zijn zijn:
1.       De wederopbouw van alle 18 gezondheidskliniekjes in 18 dorpen in het district Rasuwa. De meeste van deze klinieken zijn tijdens de aardbeving volledig verwoest, waardoor nu zo’n 40.000 mensen weinig tot geen toegang hebben tot eerste hulpfaciliteiten. Dit project is inmiddels volledig gefund door HAM Foundation. Hun snelle beslissing over de funding zorgde ervoor dat we direct konden beginnen met de bouw van de eerste 5 klinieken.
2.       In 5 van de 18 dorpen starten we integrale activiteiten die de bevolking zal stimuleren en helpen om weer op eigen benen te kunnen staan binnen drie jaar. Hierbij kun je denken aan het weer toegankelijk maken van scholen zodat de kinderen weer naar school gaan, mircokredieten voor boeren die weer opnieuw moeten beginnen etc. Er is hiervoor aandacht op de gebieden gezondheid, educatie, empowerment en livelihood. De gedetailleerde plannen hiervoor zijn op te vragen via info@reachout2.nl. Een deel van de financiering hiervoor is reeds toegezegd, maar is nog niet rond.

Voor meer informatie hierover kunt u ons bereiken via info@reachout2.nl

Kinderziekenhuis in Kathmandu

In 2017 is het initiatief genomen om in Kathmandu Valley in Nepal de bouw starten van een gespecialiseerd kinderziekenhuis -het Kathmandu Institute of Child Health- met 100 bedden dat de hoogste kwaliteit zorg, voorlichting en preventie biedt. Het ziekenhuis is een non-profit company, waarbij de overheid haar bijdrage levert en rijke patiënten meebetalen voor arme patiënten.
Met de oprichting van het Kathmandu Institute for Child Health kan neonatale en kindersterfte in Nepal verder worden teruggedrongen. Door (aanstaande) moeders te begeleiden tijdens en na de zwangerschap en bevalling, kan het aantal moeders dat in deze periode overlijdt worden gereduceerd.
Het ziekenhuis zal een voorbeeldfunctie hebben met haar smetteloze reputatie, haar businessmodel waardoor iedereen zorg kan ontvangen en haar outreach in ver gelegen gebieden. Hierdoor speelt het een belangrijke rol in de algehele verbetering van de kindergezondheidszorg in Nepal.

Voor meer informatie zie www.kioch.com

Bestuur:

Voorzitter: mevrouw Helmi Doude van Troostwijk
Secretaris: mevrouw  Marie -José Schouten
Penningmeester : De heer Rob van Wechem

Alle functies zijn onbezoldigd.

Adres:

Herman Kruyderlaan 1
1261 ZX Blaricum

Contact:

info@reachout2.nl

RSIN: 855366011

Financieel Beleid:

Reach Out too werft fondsen direct uit het netwerk van Reach Out 2. De fondsen worden alleen gebruikt ter ondersteuning van de doelstelling van Reach Out Too.