Reach Out 2 voor u

Wij hebben ons gespecialiseerd op drie gebieden:

  • Het professionaliseren van vermogensfondsen
  • Het verbinden van netwerken
  • Het beheren van de projectadministratie

Professionaliseren

Als een stichting net is opgericht komen vaak vragen op als: hoe concretiseer ik mijn doelstelling? Kan en wil ik dat alleen doen? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal al op dit gebied?

Met passie en veel energie bereikt u veel. Onvermijdelijk is het moment waarop u moet gaan beslissen: ga ik uitbreiden of blijf ik kleinschalig opereren? Heb ik een concept in handen dat uitrolbaar is? Kan ik dingen anders aanpakken en bereik ik daar dan meer mee? Is het slim om samen te werken? En zo ja, hoe dan?

Hoe gaat mijn stichting straks verder zonder mij? Wil ik dat eigenlijk wel?

Reach Out 2 helpt. Hoe? Door samen te kijken naar de vertaling van uw visie en gedachtengoed in een concreet plan. Dit kan bijvoorbeeld door het houden van een strategiesessie met het volledige bestuur.

Verbinden van netwerken

De juiste weg vinden als vermogensfonds is vaak lastig. Doordat veel vermogensfondsen op eigen kracht en vaak zonder publiciteit opereren is het moeilijk elkaar te vinden en van elkaar te leren. De behoefte hiervoor bestaat echter wel. Hoe vind je elkaar? Hoe ga je een samenwerkingsverband aan? En hoe kun je eventuele (losse) samenwerkingen met donorgedreven organisaties realiseren die veel nuttige ervaringen hebben?

Reach Out 2 helpt. Hoe? Door in eerste instantie te kijken naar uw stichting zelf: wat is het karakter van uw stichting, u en het bestuur? In hoeverre wilt u anderen leren kennen of wilt u alleen informatie? Wat wilt u bereiken? Door diverse antwoorden te krijgen ontstaat een profiel, waarmee nuttige en interessante matches met anderen gemaakt kunnen worden.

De netwerken van Reach Out 2 bestaan voornamelijk uit organisaties die actief zijn in ontwikkelingslanden.

Projectadministratie

Heeft u lopende projecten en wilt u ze beter monitoren en volgen? Wij zetten een gedegen projectadministratie voor u op en bewaken de voortgang. Dit maakt het makkelijker voor u om meerdere projecten tegelijkertijd te kunnen opnemen in uw projectenportefeuille zonder dat het u veel extra tijd kost. Indien u dat wilt voeren wij ook de contacten met de stichtingen waaraan u de giften doet.

Reach Out 2 in het nieuws

In 2017 stonden er twee interessante artikelen in het Financieel Dagblad over vermogensbeheer en filantropie. Omdat Reach Out 2 in beide stukken wordt geciteerd, willen wij ze u toch niet onthouden:

Filantropie, hoe ga je beginnen ? ( 09-12-17)
Goed doen voelt goed, goed geven kan beter ( 12-05-17)